Ukázka nadpisu

Kurzy

Kinestetická mobilizace podle 
Viv-Arte®KINÄSTHETIK-PLUS
modul 1-2
praktický vzdělávací kurz
2.-4. 5. 2024
14-20, 12-20, 8-14
Základní principy praktické péče s prevencí imobilizačního syndromu u klienta
praktický vzdělávací kurz
4. 3. 2024
13-17.30
Pánevní dno postavené na nohy - vyšetření nohou na podoskopu
praktický vzdělávací kurz
9. 3.  2024
9-13
    První pomoc pro duši - psychická stabilizace člověka v sociálních službách v náročné životní situaci
praktický vzdělávací kurz
14. 3. 2024
8.30-15
    Zdravotní cvičení nejen pro seniory - zásady a možnosti, ukázková lekce 
praktický vzdělávací kurz
6.4. 2024
9-14
  Základní principy praktické paliativní péče a doprovázení umírajícího 
praktický vzdělávací kurz
26. 3. 2024
13-17.30
   Základní principy praktické péče o klienta s demencí
praktický vzdělávací kurz
11. 4. 2024 14-18.30
Zvládání vlastních emocí při práci v pomáhajících profesích s pomocí všímavosti
praktický vzdělávací kurz
15. 4. 2024
8.30-15
DALŠÍ KURZY