Ukázka nadpisu


   ​Kinestetická mobilizace podle 
Viv-Arte®KINÄSTHETIK-PLUS
modul 3-4
Praktický vzdělávací kurz
3.- 5. 10.  2024
               14-20, 12-20, 8-14                  
    Zvládání vlastních emocí při práci v pomáhajících profesích s pomocí všímavosti 
Praktický vzdělávací kurz
5. 10. 2024
9-14 
  Trigger pointy - spoušťové body bolesti
Praktický vzdělávací kurz
       5. 10. 2024 
                 9-14                  
První pomoc pro duši
Praktický vzdělávací kurz
15. 10. 2024
                  8.30-15                  
Jak doprovázet umírající nejen v praktické paliativní péči
Praktický vzdělávací kurz
15. 10. 2024
                13-17.30                  
Zdravotní cvičení nejen pro seniory - zásady a možnosti, ukázková lekce
Praktický vzdělávací kurz
2. 11. 2024
9-14
  Stáří na vlastní kůži - přístup k péči o seniory založený na vlastním prožitku 
Praktický vzdělávací kurz
5. 11. 2024
                   9-13                  
   Pánevní dno postavené na nohy - vyšetření nohou na podoskopu 
Praktický vzdělávací kurz
16. 11. 2024
                  9-14                  
Zvládání vlastních emocí při práci v pomáhajících profesích s pomocí všímavosti
Praktický vzdělávací kurz
19. 11. 2024
8.30-15
Kinesiotaping - intenzivní kurz (šíje, záda, velké klouby)
Praktický vzdělávací kurz
30. 11. 2024
9-14
První pomoc pro duši
Praktický vzdělávací kurz
7. 12. 2024
9-14
První pomoc u děti​ 
v kostce
Praktický vzdělávací kurz
Termín bude upřesněn
9-14
Základní principy praktické péče o klienta s demencí
Praktický vzdělávací kurz
Termín bude upřesněn

Základy první pomoci - simulační nácvik úkonu v situacích ohrožení života 
Praktický vzdělávací kurz
Termín bude upřesněn

Kinestetika v posilování aktivizace klienta
Praktický vzdělávací kurz
Termín bude upřesněn
Zdravotní cvičení nejen pro seniory

Sample text. Click to select the text box. Click again or double click to start editing the text.

learn more
Stáří na 
vlastní kůži

Sample text. Click to select the text box. Click again or double click to start editing the text.

learn more
Pánevní dno postavené na nohy

Sample text. Click to select the text box. Click again or double click to start editing the text.

learn more
Sample Headline

Sample text. Click to select the text box. Click again or double click to start editing the text.

learn more
Sample Headline

Sample text. Click to select the text box. Click again or double click to start editing the text.

learn more
Sample Headline

Sample text. Click to select the text box. Click again or double click to start editing the text.

learn more