Ukázka nadpisu


    Zvládání vlastních emocí při práci v pomáhajících profesích s pomocí všímavosti 
Praktický vzdělávací kurz
25. 5. 2024
9-14 
Jak doprovázet umírající nejen v praktické paliativní péči
Praktický vzdělávací kurz
28. 5. 2024
9-14 
Zdravotní cvičení nejen pro seniory - zásady a možnosti, ukázková lekce
Praktický vzdělávací kurz
1. 6. 2024
9-14
  Základy první pomoci v praxi sociálních služeb a neformální péči - simulační nácvik úkonů v situacích ohrožení života
Praktický vzdělávací kurz
11. 6. 2024
9-14 
   ​Kinestetická mobilizace podle 
Viv-Arte®KINÄSTHETIK-PLUS
modul 3-4
Praktický vzdělávací kurz
3.- 5. 10.  2024
               14-20, 12-20, 8-14                  
  Trigger pointy - spoušťové body bolesti
Praktický vzdělávací kurz
       5. 10. 2024 
                         9-14                  
   Pánevní dno postavené na nohy - vyšetření nohou na podoskopu 
Praktický vzdělávací kurz
16. 11. 2024
                  9-14                  
Kinesiotaping - intenzivní kurz (šíje, záda, velké klouby)
Praktický vzdělávací kurz
30. 11. 2024
9-14
První pomoc pro duši
Praktický vzdělávací kurz
Termín bude upřesněn
                  14-18.30