Ukázka nadpisu

Kurzy

Kinestetická mobilizace podle 
Viv-Arte®
KINÄSTHETIK-PLUS - Efektivní podpora zdraví, modul 3-4
praktický vzdělávací kurz
3.-5. 10. 2024 
14-20, 12-20. 8-14
Zvládání vlastních emocí při práci 
v pomáhajících profesích 
s pomocí všímavosti
praktický vzdělávací kurz
5. 10.  2024
9-14
Trigger pointy - spoušťové body bolesti
praktický vzdělávací kurz
5. 10. 2024
9-14
První pomoc pro duši
praktický vzdělávací kurz
15. 10. 2024
8.30-15
    Jak doprovázet umírajícího nejen v praktické paliativní péči - úvod do problematiky
praktický vzdělávací kurz
15. 10. 2024
13-17.30
Zdravotní cvičení nejen pro seniory - zásady a možnosti, ukázková lekce
praktický vzdělávací kurz
2. 11. 2024
9-14
Pánevní dno postavené na nohy - vyšetření nohou na podoskopu
praktický vzdělávací kurz
16. 11. 2024
9-14
Zvládání vlastních emocí při práci 
v pomáhajících profesích 
s pomocí všímavosti
praktický vzdělávací kurz
19. 11. 2024
8.30-15
    Kinesiotaping - intenzivní kurz (záda, šíje, klouby                
praktický vzdělávací kurz
30. 11. 2024
9-14
DALŠÍ KURZY