Ukázka nadpisu

Kurzy

Community building
zážitkový vzdělávací kurz
20.-22. 9. 2024 
16-21, 9-21, 9-17
Viv-Arte®
KINÄSTHETIK-PLUS - modul 3-4
praktický vzdělávací kurz
3.-5. 10. 2024 
14-20, 12-20. 8-14
Zvládání vlastních emocí 
se všímavosti
praktický vzdělávací kurz
5. 10.  2024
9-14
Trigger pointy - spoušťové body bolesti
praktický vzdělávací kurz
5. 10. 2024
9-14
Doprovázení 
v paliativní péči
praktický vzdělávací kurz
10. 10. 2024
13-17.30
První pomoc 
pro duši
praktický vzdělávací kurz
15. 10. 2024
8.30-15
dALŠÍ KURZY