Ukázka nadpisu

Kurzy

Zvládání vlastních emocí při práci 
v pomáhajících profesích 
s pomocí všímavosti
praktický vzdělávací kurz
25. 5.  2024
9-14
    Jak doprovázet umírajícího nejen v praktické paliativní péči - úvod do problematiky
praktický vzdělávací kurz
28. 5. 2024
9-13.30
Zdravotní cvičení nejen pro seniory - zásady a možnosti, ukázková lekce
praktický vzdělávací kurz
1. 6. 2024
9-14
 Základní první pomoci - simulační nácvik úkonů v situacích ohrožení života
praktický vzdělávací kurz
11. 6. 2024
9-14
Kinestetická mobilizace podle 
Viv-Arte®
KINÄSTHETIK-PLUS - Efektivní podpora zdraví, modul 3-4
praktický vzdělávací kurz
3.-5. 10. 2024 
14-20, 12-20. 8-14
Trigger pointy - spoušťové body bolesti
praktický vzdělávací kurz
5. 10. 2024
9-14
Pánevní dno postavené na nohy - vyšetření nohou na podoskopu
praktický vzdělávací kurz
16. 11. 2024
9-14
    Kinesiotaping - intenzivní kurz (záda, šíje, klouby                
praktický vzdělávací kurz
30. 11. 2024
9-14
Kinestetická mobilizace podle 
Viv-Arte®KINÄSTHETIK-PLUS
modul 1-2
praktický vzdělávací kurz
Termín na jaře 2025 bude upřesněn
DALŠÍ KURZY