Ukázka nadpisu

Kurzy

Kinestetická mobilizace podle 
Viv-Arte®KINÄSTHETIK-PLUS
modul 1-2
praktický vzdělávací kurz
2.-4. 5. 2024
14-20, 12-20, 8-14
    Zdravotní cvičení nejen pro seniory - zásady a možnosti, ukázková lekce 
praktický vzdělávací kurz
6.4. 2024
9-14
   Základní principy praktické péče o klienta s demencí
praktický vzdělávací kurz
11. 4. 2024 14-18.30
Zvládání vlastních emocí při práci v pomáhajících profesích s pomocí všímavosti
praktický vzdělávací kurz
15. 4. 2024
8.30-15
    První pomoc u dětí v kostce
praktický vzdělávací kurz
17. 4. 2024
16-18.45
Trigger pointy - spoušťové body bolestiu
praktický vzdělávací kurz
20. 4.  2024
9-13
Kinestetika v posilováni aktivizace klienta
praktický vzdělávací kurz
25. 4. 2024
14-17.38
  Sám sobě koučem
praktický vzdělávací kurz
29. 4. 2024
9-14
Práva a povinnosti pracovníka a klienta v pobytové službě
praktický vzdělávací kurz
29. 4. 
13-17.30
DALŠÍ KURZY