Ukázka nadpisu

Tým a jeho úspěšné fungování v sociálních službách

Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2022/1528-SP/PC/VP

Týmová spolupráce založená na kooperaci interních pracovníků mezi sebou i s externími odborníky patří v sociálních službách k podmínkám pro kvalitní poskytování služby. V každém týmu se potkávají pracovníci různého zaměření, kteří v týmu plní různé role. Tento vzdělávací program si klade za cíl předat účastníkům znalosti a dovednosti z oblasti týmové spolupráce a fungování týmů, potřebné k úspěšnému budování a rozvoji týmů v sociálních službách tak, aby tým skutečně podporoval klienta v obtížné životní situaci. Účastníci získají přehled o procesu týmové spolupráce, o podmínkách i bariérách úspěšné týmové práce. Důraz bude kladen na porozumění jednotlivých rolí v týmu, na důležitost každého jednotlivého člena týmu a na společnou odpovědnost za výsledky.  K cílům kurzu se řadí rozeznání možných překážek, které brzdí fungování týmu a týmové spolupráce a pomocí konkrétních cvičení a interaktivních diskuzí pomoci účastníkům rozeznat jejich roli v týmu a přínos ostatních členů týmu pro úspěšné zvládnutí společné práce. Součástí bude i nácvik komunikace v rámci týmu. 

Typ vzdělávání : praktický vzdělávací kurz

Cílová skupina: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, pracovníci ve zdravotnictví, studenti zdravotnických a sociálních oborů, pečující o osobu blízkou, zájemci o osobní seberozvoj
Časová dotace kurzu: 6 vyučovacích hodin
Výstupy kurzu: výukové materiály a osvědčení o absolvování kurzu
Cena: 1290 Kč (studenti 1 140 Kč), 1 090 Kč organizace od 5 osob 

Program kurzu:
Proces týmové spolupráce 
Role v týmu a společná odpovědnost za výsledky
Brzdy týmové spolupráce
Nácvik spolupráce týmu

Lektor: Ing. Mgr. Eliška Vondráčková
Vystudovala sociální práci na Masarykově univerzitě. Své znalosti systematicky rozvíjí dalším vzděláváním v oblastech psychologie, poradenství, krizové intervence a supervize v pomáhajících profesích.
Jako vedoucí domova pokojného stáří a domova se zvláštním režimem prakticky uplatňuje znalosti legislativy a řízení v sociálních službách a především se snaží o prosazení takového přístupu ke klientům, který respektuje jejich důstojnost.
Jako certifikovaný kouč poskytuje také individuální koučink s mottem: "Chci-li dojít k cíli, musím vědět, kam jdu a kde se nacházím."

PŘIHLÁŠENÍ