Ukázka nadpisu

Kinestetika v posilování 
aktivizace klienta

Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2023/0616-SP/PC/PP

Kurz Kinestetika v posilování aktivizace klienta seznámí s možnostmi zefektivnění manipulace s klientem s ohledem jak na klienta, tak na pečující osobu. Obsahem kurzu jsou prvky konceptu kinestetiky a jejich praktické užití, způsoby předcházení vlastnímu poškození při manipulaci s klientem.

Program kurzu:
Kinestetická mobilizace - manipulace s klientem
Nácvik kinestetetického pohybu s pasivně pohyblivým klientem
Rozložení námahy při částečně aktivním vedení pohybu
Nácvik transférů s kllientem
Typ vzdělávání: praktický vzdělávací kurz
Časová dotace kurzu: 6 vyučovacích hodin
Cena kurzu: 1290 Kč (studenti 1140 Kč), 1 090 Kč organizace od 5 osob 

Cílová skupina: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách - sociální péče, neformální pečovatelé, veřejnost
Formální výstupy kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu
Počet účastníků: max. 15

Cílem kurzu
je především seznámit účastníky s možnostmi zefektivnění manipulace s nemocným s ohledem jak na klienta, tak na ošetřující osobu.
Obsahem kurzu jsou principy kinestetické mobilizace a jejich praktické užití, způsoby jak předcházet vlastnímu poškození při manipulaci s nemocným, techniky k uvolnění svalových skupin – autoterapie a další.

Učastník kurzu získá
přehled o principech kinestetické mobilizace a jejich uplatnění v praxi, o možnostech jak předcházet vlastnímu poškození při manipulaci s nemocným, jak pomoci sám sobě pomocí technik k uvolnění svalových skupin – autoterapie, jak dlouhodobě pracovat na svém zdraví – doporučované techniky.

Lektor: fyzioterapeutka Mgr. Miriam Skalníková

Odborný učitel oboru Masér sportovní a rekondiční na SŠ pro zrakově postižené v Brně. Dále přednáší pro Schola Medica, Profima Effective a Dlaň vzdělávání v sociálních službách témata týkající se rehabilitačního ošetřovatelství a geriatrické fyzioterapie.
PŘIHLÁŠENÍ