Ukázka nadpisu

Sám sobě koučem

Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. ​A2023/1511-SP/PC/PP/VP

Koučink jako metoda vlastního seberozvoje, přístupu k vedení týmu i jako nástroj prevence vyhoření je velmi účinný nástroj, který zatím není v oblasti sociálních služeb příliš využívaný. Seminář Sám sobě koučem seznámí účastníky se sebekoučinkem jako cílenou vnitřní činností, která pomůže pracovníkovi v nejrůznějších situacích ujasnit si, kdo je, co chce, jak toho může dosáhnout a jak v nastavené cestě vytrvat. Místo „externího“ kouče se pracovník naučí, jak být koučem sám sobě. 
V tomto sebezkušenostním semináři se seznámíme se základy sebekoučinku a jeho fungování a dále s několika sebekoučovacími technikami. Účastníci si na základě vlastní zkušenosti více uvědomí svoji vlastní životní situaci, ve které se nyní nachází a cíl, ke kterému směřují. Ujasní si, co k naplnění svého cíle potřebují. Díky vysvětlení a procvičení základních koučovacích technik si také zvýší vlastní sebevědomí a ujasní své priority.  Účastníci poznají výhody koučinku a současně i toho, že svého „kouče“ mají stále u sebe. Techniky, se kterými se v průběhu semináře seznámí, budou moci využívat i v budoucnu v osobním i pracovním životě. 

Typ vzdělávání : praktický vzdělávací kurz
Cílová skupina: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, pracovníci ve zdravotnictví, studenti zdravotnických a sociálních oborů, pečující o osobu blízkou, zájemci o osobní seberozvoj
Časová dotace kurzu: 6 vyučovacích hodin
Výstupy kurzu: výukové materiály a osvědčení o absolvování kurzu
Cena: 1 290 Kč (studenti 1 090 Kč), 1 040 Kč organizace od 5 osob 

Program kurzu:
Co je sebekoučink
Jak koučovat sám sebe
Životní situace a cíle, kterých chci dosáhnout
Základní koučovací techniky
   
Lektor: Ing. Mgr. Eliška Vondráčková
Vystudovala sociální práci na Masarykově univerzitě. Své znalosti systematicky rozvíjí dalším vzděláváním v oblastech psychologie, poradenství, krizové intervence a supervize v pomáhajících profesích.
Jako vedoucí domova pokojného stáří a domova se zvláštním režimem prakticky uplatňuje znalosti legislativy a řízení v sociálních službách a především se snaží o prosazení takového přístupu ke klientům, který respektuje jejich důstojnost.
Jako certifikovaný kouč poskytuje také individuální koučink s mottem: "Chci-li dojít k cíli, musím vědět, kam jdu a kde se nacházím."

PŘIHLÁŠENÍ