Ukázka nadpisu

KINESIOTAPING- INTENZIVNÍ KURZ (šíje, záda, velké klouby)

Metoda kinesiotapingu je založena na chápání významu svalů nejen pro pohyb těla, ale také při žilním oběhu, lymfatickém toku a regulaci tělesné teploty. Správnou aplikací tapu (nalepení elastické bavlněné pásky) se zvýší proudění lymfy a krve a sníží tlak na cévy. Tím je urychlen proces hojení. Nalepená páska současně stimuluje speciální kožní receptory, zvýší se aktivita v dané tkáni a proces hojení je takto umocněn. Kurz poskytuje základní informace o kinesiotapingu včetně praktických ukázek užití na různých částech těla a praktický nácvik základní aplikace této techniky v oblastech šíje, zad a velkých kloubů, tzn. v oblasti ramene, kyčle a kolene.

Účastník kurzů získá přehled o využití kinesiotapingu na různých částech těla a praktickou zkušenost s použitím kinesiotapingu.   

Program kurzu:
principy a účinky kinesiotapingu, výhody,
indikace a možnosti využití, kontraindikace,
základy aplikace kinesiotapu, základní techniky a ukázky aplikace,
praktický nácvik aplikace kinesiotapu v oblasti šíje a trupu,
praktický nácvik aplikace kinesiotapu v oblasti ramene, kyčle a kolene,
ukázky korekční techniky a dalšího uplatnění kinesiotapu dle potřeb účastníků

 Časová dotace kurzu: 5 vyučovacích hodin
Cena: 1 290 Kč (studenti 1 140 Kč) V ceně kurzu jsou tejpy.
Formální výstupy kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu, výukové materiály a pracovní listy

Lektor: Mgr. Mário Vanát
Fyzioterapeut s klinickou praxí přes 10 let. V současnosti pracuje na pozici vedoucího fyzioterapeuta 
ve společnosti  AlteReha s. r. o., a dále v soukromé ambulanci fyzioterapie FyzioHanka. 
Dříve působil čtyři roky jako týmový terapeut ve sportovním oddíle moderních 
gymnastek SKP MG Brno. Od roku 2015 externě spolupracuje s katedrou fyzioterapie LF MU, 
kde se podílí na výuce budoucích fyzioterapeutů  v oblasti myofasciálních technik a kloubních mobilizací. 
Taktéž je dlouholetým lektorem v Masérské škole Romana Šimáčka, kde vede kurzy pro maséry a veřejnost.

PŘIHLÁŠENÍ