Ukázka nadpisu

Time management - jak to 
všechno zvládnu?

Kurz je akreditován MPSV pod č. A2023/1438-SP/PC/PP/VP

 Pro řadu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách je jejich práce posláním, které naplňuje nejen jejich pracovní, ale i soukromý čas. Jejich snaha „dělat ještě víc“ jim pak často narušuje jejich osobní život, způsobuje neustálý tlak, stres a je jednou z příčin vyhoření
V semináři Time managment si účastníci uvědomí, kde je příčina jejich časového přetížení a získají konkrétní nástroje pro práci s časem tak, aby pracovní dobu využívali efektivně a měli tak dostatek času na osobní život. Absolvent kurzu bude schopen uvědomit si svoje využívání času během dne, pozná svoje "žrouty času" a seznámí se s konkrétními nástroji pro efektivní práci s časem a naučí se je využívat tak, aby mu pomáhaly při zvládání úkolů každého dne. 

Typ vzdělávání : praktický vzdělávací kurz 
Cílová skupina: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, pracovníci ve zdravotnictví, studenti zdravotnických a sociálních oborů, pečující o osobu blízkou, zájemci o osobní seberozvoj
Časová dotace kurzu: 6 vyučovacích hodin
Výstupy kurzu: výukové materiály a osvědčení o absolvování kurzu
Cena: 1290 Kč (studenti 1 140 Kč), 1 090 Kč organizace od 5 osob  

Program kurzu:
Efektivní plánování času
"Žrouti času"
Paretovo pravidlo a Eisenhowerův princip
Konkrétní nástroje pro efektivní plánování času
Nástroje pro eliminaci vlastních žroutů času

Lektor: Ing. Mgr. Eliška Vondráčková
Vystudovala sociální práci na Masarykově univerzitě. Své znalosti systematicky rozvíjí dalším vzděláváním v oblastech psychologie, poradenství, krizové intervence a supervize v pomáhajících profesích.
Jako vedoucí domova pokojného stáří a domova se zvláštním režimem prakticky uplatňuje znalosti legislativy a řízení v sociálních službách a především se snaží o prosazení takového přístupu ke klientům, který respektuje jejich důstojnost.
Jako certifikovaný kouč poskytuje také individuální koučink s mottem: "Chci-li dojít k cíli, musím vědět, kam jdu a kde se nacházím."

PŘIHLÁŠENÍ