Ukázka nadpisu

Základní principy praktické péče o klienta s demencí

Kurz je akreditován MPSV pod č. A2020/1022-SP/PC/P

 Kurz seznamuje se základními principy a zásadami péče o klienta s demencí, tedy o klienta, u něhož dochází k postupným změnám v chování i ve fyzickém stavu v souvislosti s tímto chronickým progredujícím onemocněním, a to po stránce zajištění bezpečí klienta v rámci péče, postupu hygienické péče a podpory denního režimu klienta.

 Program kurzu:
klasifikace onemocnění, průběh nemoci včetně dalších fyzických, psychických i sociálních komplikací s tím spojených
zajištění bezpečí klienta, hygienické péče a denního režimu - péče o spánek a denní aktivity
porovnání možností a omezení domácí a ústavní péče o klienta s demencí
shrnutí základních principů péče o klienta s demencí

Typ: praktický vzdělávací kurz
Časová dotace: 6 vyučovacích hodin
Cena: 1240 Kč (studenti 1 090 Kč), 1 040 Kč organizace od 5 osob 

Cílová skupina: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách - sociální péče, neformální pečovatelé, pracovníci ve zdravotnictví, veřejnost

Formální výstupy kurzu: učební materiály a pracovní listy, osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu 
Lektor: Mgr. Helena Dohnálková 
Od roku 1986 pečuje o pacienty s demencí, 
je absolventkou MU v Brně v oboru Ošetřovatelství v geriatrii, 
působila jako lektorka  vzdělávacího projektu pro laické pečující.

PŘIHLÁŠENÍ