Ukázka nadpisu

Zásady přístupu a respektu k intimitě v praxi sociálních služeb 
a neformální péči
- úvod do problematiky

Kurz je akreditován MPSV pod č. A 2023/0163-SP/PC/PP

Kurz se zabývá otázkou intimity v sociálních službách i neformální péči. Seznamuje s jednotlivými oblastmi intimity (tělesná, psychologická a spirituální) a s rozdíly v těchto oblastech mezi mužem a ženou. Poskytuje postupy a praktické rady, jak uchopit vzájemný respekt k intimitě. Ukazuje projevy nevole ze strany klienta a způsoby, jakými lze odstraňovat bariéry mezi pečujícím a klientem. Důležitou součástí kurzu je také otázka ochrany intimity pečujícího.

Cílová skupina:
sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, pracovníci ve zdravotnictví, studenti zdravotnických a sociálních oborů, pečující o osobu blízkou

Výstupy kurzu: výukové materiály a osvědčení o absolvování kurzu 
Počet účastníků: max. 12 
Časová dotace: 6 vyučovacích hodin
Cena: 1240 Kč (studenti 1 140 Kč), 1090 Kč organizace od 5 osob 

Program kurzu:
Intimita tělesná, psychická, spirituální,
Rozdíly ve vnímání intimity u ženy a u muže,
Bariéry intimity, intimita mezi pohlavími,
Uplatnění zásad vzájemného respektu - principy odstraňování bariér intimity, vývoj v čase
Ochrana intimity osoby pečující

Lektorka: Mgr. Bc. Jana Soudková
Vystudovala obor Ošetřovatelství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci králové a Učitelství sociálních a zdravotních předmětů na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Profesně se zaměřuje na ošetřovatelství, které se vlivem zaváděním nových léčebných postupů a technologií  
ve zdravotnictví stále mění. Své znalosti se snaží předávat žákům střední zdravotnické školy, na jejichž vzdělání se podílí. Je otevřená novým výzvám spojených s možností růstu ve svém oboru.

PŘIHLÁŠENÍ