Ukázka nadpisu

Kinestetická mobilizace podle 
Viv-Arte®KINÄSTHETIK-PLUS
modul 1-2

Základní kurz Modul 1-2 rozložený do 3 dnů, zahrnuje teoretickou a praktickou část v celkovém počtu 24 hodin. Kurz má akreditaci MPSV ČR pod č.​ A2023/1439-SP/PC/PP/VP  
termínu 3.-5. října 2024 se uskuteční navazující modul 3, 4. Předpokladem pro přihlášení na modul 3-4, je absolvování modulu 1-2.

Účastníci kurzu Kinestetická mobilizace Modul 1 a Modul 2 - získají teoretické a praktické znalosti kinestetické podpory pohybu. Kinestetická mobilizace popisuje všechny pohybové aktivity, které jsou zapotřebí k účinné pomoci klientům, aby byl proces jejich uzdravení navzdory pohybovým omezením ze zdravotních důvodů nebo následkem poranění rychle a účinně uskutečněn. 

Co se v kurzu naučíte:
Modul 1: Preventivní mobilizace 
Mobilizace ve třech fázích:
Plánování, praktická část/provedení a dokumentace preventivních mobilizačních opatření ve třech fázích (Warm-Up, změna pozice, Cool-Down)
Funkční anatomie Provedení činností spojených s mobilizací při zohlednění funkčně anatomických skutečností (fyziologický pohyb).
Interakce Pasivní vedení pohybu: pohyb vedený taktilně-kinesteticky a zohlednění individuálních potřeb. Visuální kontrola vedení pohybu.

Modul 2: Rehabilitační mobilizace 

Mobilizace ve třech fázích Plánování, praktická část/provedení a dokumentace preventivních mobilizačních opatření ve třech fázích (Warm-Up, změna pozice, Cool-Down)
Interakce Částečně aktivní vedení pohybu: verbální instruktáž k podpoře vlastního pohybu pacienta/klienta
Zhodnocení, podpora tělesného vnímání jako základ vedení pohybu a komunikace
Funkční anatomie Zhodnocení, podpora funkce svalů a kloubů.
Námaha Rozložení/dávkování námahy při částečně aktivním vedení pohybu
Vyrovnání působení tahu a tlaku k usnadnění kontroly pohybu
Posouzení a podpora nosných a transportních funkcí a schopnost zátěže pacienta/klienta
Lidský pohyb Různé pohybové vzorce a jejich význam při kontrole pohybu a z pohledu různých obrazů nemoci
Zhodnocení pohybových zvyklostí pacienta/klienta a jejich zohlednění
Přizpůsobení pohybového vzorce zdravotnímu stavu pacienta/klienta.

Typ vzdělávání:  praktický vzdělávací kurz
Časová dotace kurzu: 24 vyučovacích hodin
Cena kurzu: 4 890 Kč

Cílová skupina: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách - sociální péče, neformální pečovatelé, veřejnost
Formální výstupy kurzu: akreditované osvědčení, učební podklady a certifikát s mezinárodní platností z německé pohybové školy Viv-Arte KINÄSTHETIK-PLUS

Počet účastníků: 12-16
Cílem kurzu  je především seznámit účastníky s možnostmi  zefektivnění manipulace s nemocným s ohledem jak na klienta, tak na ošetřující osobu.  Při ošetřování nemocných pomáhá kinestetika ošetřujícímu vykonávat pohyb společně s nemocným za co nejmenšího užití síly. Manipulace s nemocným probíhá šetrně za minimalizace bolesti. Chrání ošetřující před přetížením.

Lektor: fyzioterapeutka Mgr. Hana Nedělková - lektorka 3. stupně kinestetické mobilizace Viv-Arte® KINÄSTHETIK-PLUS
PŘIHLÁŠENÍ