Ukázka nadpisu

Zvládání vlastních emocí při práci 
v pomáhajících profesích 
s pomocí všímavosti

Kurz je akreditován MPSV pod č. A2022/0115-SP/PC/PP/VP.  

 Emoce patří k životu, jsou součástí naší přirozenosti a jsou zdrojem obrovské energie a vášně. Bez emocí by byl svět šedivý a nudný. Pracovníci v pomáhajících profesích jsou často vystaveni tlaku emocí svých klientů, jejich rodinných příslušníků i svých vlastních emocí. Emoce, především ty negativní, někdy dokáží náš život ovládat a zanechávat v něm spoušť – poničené vztahy, zdraví, špatná rozhodnutí. Naším cílem by mělo být naučit se s vlastními emocemi žít, nepotlačovat je, ale jejich energii využívat k prospěchu sobě i druhým. Všímavost (mindfulness) představuje ucelený koncept, který nabízí cestu, jak lépe porozumět sama sobě, své mysli, svým emocím, svému tělu. Díky tomuto přístupu je možné lépe zvládat emočně vypjaté situace, stres, osvobodit se od navyklých reakcí a také intenzivněji prožívat přítomnost a příjemné prožitky. V semináři se účastníci seznámí s tím, jaká je role a základní místo emocí v životě člověka, dále poznají základy všímavosti  a možnosti, jak s emocemi v každodenním v pracovním i osobním životě pracovat. 

Typ vzdělávání : praktický vzdělávací kurz 
Cílová skupina: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, pracovníci ve zdravotnictví, studenti zdravotnických a sociálních oborů, pečující o osobu blízkou
Časová dotace kurzu: 6 vyučovacích hodin
Výstupy kurzu: výukové materiály a osvědčení o absolvování kurzu
Cena: 1 290 Kč (studenti 1 140 Kč), 1 040 Kč organizace od 5 osob 

Program kurzu:
Základní emoce a jejich funkce
Emoční inteligence
Všímavost, focusing - využití při zvládání vlastních emocí
Praktické tipy na zvládání emocí


 Lektor: Ing. Mgr. Eliška Vondráčková
Vystudovala sociální práci na Masarykově univerzitě. Své znalosti systematicky rozvíjí dalším vzděláváním v oblastech psychologie, poradenství, krizové intervence a supervize v pomáhajících profesích.
Jako vedoucí domova pokojného stáří a domova se zvláštním režimem prakticky uplatňuje znalosti legislativy a řízení v sociálních službách a především se snaží o prosazení takového přístupu ke klientům, který respektuje jejich důstojnost.
Jako certifikovaný kouč poskytuje také individuální koučink s mottem: "Chci-li dojít k cíli, musím vědět, kam jdu a kde se nacházím."

PŘIHLÁŠENÍ 
15. 4. 2024

přihlášení 
25. 5. 2024