Ukázka nadpisu

Základní principy praktické péče 
s prevencí imobilizačního syndromu u klienta

Kurz je akreditován MPSV pod č. A2020/0846-SP/PC/P​P

Tématem kurzu je péče o klienta, u něhož došlo k podstatnému snížení pohybové aktivity, a je tedy ohrožen negativními důsledky inaktivity na lidský organismus. Účastník si osvojí základní teoretické znalosti o příčinách vzniku a dopadech imobilizačního syndromu na lidský organismu. Prakticky se seznámí s preventivními opatřeními jako jsou vhodné polohování klienta, včetně vertikalizace a aktivace klienta na lůžku, jako jsou dechová a další stimulace klienta k aktivitě s ohledem na možnosti zachování sebepéče.

Program kurzu:

Imobilizační syndrom - vznik, příčiny, důsledky, prevence - dýchací, kardiovaskulární, trávicí a vylučovací systém
Imobilizační syndrom - vznik, příčiny, důsledky, prevence - kožní systém a pohybový aparát
možnosti aktivace klienta na lůžku,
shrnutí tématu

Typ: praktický vzdělávací kurz
Časová dotace: 6 vyučovacích hodin
Cena: 1 290 Kč (studenti 1 140 Kč), 1 090 Kč organizace od 5 osob 

Cílová skupina: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách - sociální péče, neformální pečovatelé, pracovníci ve zdravotnictví, veřejnost
Formální výstupy kurzu: učební materiály a pracovní listy, osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu 
Počet účastníků: max. 15 
Lektor: Mgr. Lenka Vlčková

PŘIHLÁŠENÍ