Ukázka nadpisu

Jak doprovázet umírajícího nejen v praktické paliativní péči - úvod do problematiky

Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2022/0055-SP/PC/PP

Tématem kurzu jsou základní principy a specifika paliativní péče. Postupy uspokojování tělesných potřeb klienta (např. činnosti zasahujících do jeho intimity) a využití prvků bazálně stimulační péče vedoucí ke zlepšení psychického stavu klienta (navození pocitu jistoty a důvěry, zlepšení komunikace) jsou prezentovány na základě teoretického výkladu, kazuistik a praktického nácviku. Získané znalosti a dovednosti vedou k uplatnění poznatků v praxi za dodržení základních principů paliativní péče, tedy dosažení co nejvyšší úrovně odborné péče a kvality života klienta při zachování jeho důstojnosti.

Cílová skupina: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, pracovníci ve zdravotnictví, studenti zdravotnických a sociálních oborů, pečující o osobu blízkou

Časová dotace kurzu: 6 vyučovacích hodin

Výstupy kurzu: výukové materiály a osvědčení o absolvování kurzu
Počet účastníků: max. 15 

 Cena: 1 290 Kč, studenti 1 140 Kč, organizace od 5 osob: 1 090 KčProgram kurzu:
Základní principy a specifika paliativní péče
Specifika paliativní péče při hygieně a hydrataci - praktický nácvik
Uplatnění prvků bazálně stimulační péče - praktický nácvik
Souvislosti mezi postupy péče o tělesné potřeby klienta a psychickým stavem klienta (pocit jistoty a důvěry, komunikace)


Lektor: Mgr. Veronika Wilczková, DiS. 

přihlášení