Ukázka nadpisu

Kinestetická mobilizace podle 
Viv-Arte®KINÄSTHETIK-PLUS - Efektivní podpora zdraví, modul 3-4

Navazující kurz modul 3-4 je rozložený do 3 dnů, zahrnuje teoretickou a praktickou část v celkovém počtu 24 hodin.
Kurz má akreditaci MPSV ČR pod č. A2023/1440-SP/PC/PP/VP
V termínu 2.-4. května 2024 se uskutečnil základní modul 1, 2. Předpokladem pro přihlášení na modul 3-4, který se uskuteční 3.-5. října je absolvování modulu 1-2.
V Modulu 3 si účastníci kurzu rozšíří teoretické a praktické znalosti kinestetické podpory pohybu. Kinestetická mobilizace popisuje všechny pohybové aktivity, které jsou zapotřebí k účinné pomoci klientům, aby byl proces jejich uzdravení navzdory pohybovým omezením ze zdravotních důvodů nebo následkem poranění rychle a účinně uskutečněn. V Modulu 3 se účastníci naučí využívat znalostí kinestetické mobilizace při všech běžných denních aktivitách za účelem upevnění zdraví a zlepšení míry soběstačnosti pacienta/klienta. V Modulu 4 si účastníci kurzu rozšíří teoretické a praktické znalosti kinestetické podpory pohybu. V Modulu 4 se účastníci naučí propojeně myslet a jednat na třech úrovních učebního modelu Viv-Arte®. Naučí se společně a částečně aktivními a aktivními klienty rozvíjet pohybové možnosti, trénovat základní polohy a optimalizovat pohybovou koordinaci.
Co se v kurzu naučíte:
Modul 3: Podpora zdraví

Mobilizace ve třech fázích:
Zhodnocení všech podmiňujících faktorů pro pohybové funkce aktivní,
částečně aktivní a pasivní nácvik vedení pohybu.
Podpora pohybu při všech každodenních aktivitách.
Rozeznání rozložení váhy v jednotlivých pozicích
Kontinuální zatížení a odlehčení mezi trupem a končetinami
jako základ všech každodenních aktivit.
Změna svalového tonu při použití různého polohovacího materiálu
Efektivní zvolení a použití polohovacího materiálu
Strukturovaná spolupráce s druhou pomáhající osobou

Modul 4: Efektivní podpora zdraví
Mobilizace ve třech fázích
Plánování a zdůvodnění opatření k pohybové podpoře integrované do denní péče.
Řízení učebních procesů s klienty k podpoře pohybu.
Optimalizace pohybové koordinace. Interakce
Formy interakce
Význam různých smyslových systémů a vlastního pohybového vnímání pro učební proces s klienty Lidský pohyb
Pohyb stabilita& transport
Integrace rovnováhy a pružnosti • Koordinace – od hrubé koordinace k variabilní
Typ vzdělávání:
praktický vzdělávací kurz
Časová dotace kurzu:24
vyučovacích hodin
Cena ku rzu:4 990 Kč
Cílová skupina:
sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách - sociální péče, neformální pečovatelé, veřejnost
Formální výstupy kurzu:
učební podklady a certifikát s mezinárodní platností z německé pohybové školy Viv-Arte KINÄSTHETIK-PLUS
Počet účastníků:
12-16
Cílem kurzu
je především seznámit účastníky s možnostmi
zefektivnění manipulace s nemocným s ohledem jak na klienta, tak na pečující osobu.
Při péči o klienty
pomáhá kinestetika pečujícímu vykonávat pohyb společně s klientem za co nejmenšího užití síly. Manipulace s klientem probíhá šetrně za minimalizace bolesti. Chrání pečující před přetížením.
Lektor: fyzioterapeutka
Mgr. Hana Nedělková
- jediný certifikovaný lektor kinestetické mobilizace Viv-Arte® KINÄSTHETIK-PLUS v ČR.

PŘIHLÁŠENÍ