Ukázka nadpisu

První pomoc pro duši - psychická stabilizace člověka v sociálních službách v náročné životní situaci

Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2023/1437-SP/PC/PP/VP

Při práci v sociálních službách se pracovníci často setkávají s klienty, kteří prožívají akutní náročnou životní situaci spojenou s krizí nebo existencionální nejistotou, ve které se nedokáží zorientovat a jsou vystaveni velkému tlaku. Ten v nich pak vyvolává napětí, stres a s tím spojenou zhoršenou schopnost se s danou situací úspěšně vyrovnat. V takových chvílích je i pracovník sám vystaven náročné situaci, ve které musí klientovi nejprve poskytnout určitou první pomoc, která mu umožní získat alespoň částečnou vnitřní stabilitu, díky které bude poskytovaná sociální služba úspěšnější a přínosnější. Základní znalosti a dovednosti z oblasti první psychické pomoci a přehled o podpůrných organizacích mohou pomoci pracovníkovi v takové situaci lépe reagovat, poskytnout klientovi dostatečnou podporu a sami získat větší jistotu a klid. V neposlední řadě získají účastníci informace o základních technikách, které jim samotným umožní se v případě potřeby vyrovnat s emocemi a dopady pomáhání klientovi v krizi
Absolvent kurzu se bude orientovat v tom, jak vypadá krize, jaké jsou její fáze a jaký význam má psychická první pomoc.  Seznámí se s jejími základními zásadami, průběhem a možnostmi. Bude schopen vhodným způsobem reagovat při setkání s klientem v krizi, dokáže s ním podporujícím způsobem komunikovat a bude mít přehled o některých aplikacích a organizací, které je možné v krizové situaci využít. Naučí se také několik základních technik k získání vlastního klidu a psychické pohody. 

Typ vzdělávání : praktický vzdělávací kurz
Cílová skupina: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, pracovníci ve zdravotnictví, studenti zdravotnických a sociálních oborů, pečující o osobu blízkou, zájemci o osobní seberozvoj
Časová dotace kurzu: 6 vyučovacích hodin
Výstupy kurzu: výukové materiály a osvědčení o absolvování kurzu
Cena: 1290 Kč (studenti 1 140 Kč), 1 090 Kč organizace od 5 osob 

Program kurzu:
Fáze krize 
Význam akutní psychické pomoci
Zásady, průběh a možnosti akutní psychické pomoci
Konkrétní nástroje pro efektivní plánování času
Přehled aplikací a organizací poskytujících akutní psychickou pomoc

Lektor: Ing. Mgr. Eliška Vondráčková
Vystudovala sociální práci na Masarykově univerzitě. Své znalosti systematicky rozvíjí dalším vzděláváním v oblastech psychologie, poradenství, krizové intervence a supervize v pomáhajících profesích.
Jako vedoucí domova pokojného stáří a domova se zvláštním režimem prakticky uplatňuje znalosti legislativy a řízení v sociálních službách a především se snaží o prosazení takového přístupu ke klientům, který respektuje jejich důstojnost.
Jako certifikovaný kouč poskytuje také individuální koučink s mottem: "Chci-li dojít k cíli, musím vědět, kam jdu a kde se nacházím."

PŘIHLÁŠENÍ