Ukázka nadpisu

Základy první pomoci v praxi sociálních služeb a neformální péči - simulační nácvik úkonů v situacích ohrožení života

Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. 2023/0004-SP/PC/PP

Kurz je zaměřen na praktický nácvik principů a pravidel první pomoci. Účastníci si osvojí reakce na situace, kdy je klient v ohrožení života či zdraví


Program kurzu:

Jednotný postup při poskytování první pomoci - koordinace záchranných akcí;
diagnostika závažných stavů;
zvládání život zachraňujících úkonů;
základní ošetření poranění.

Typ vzdělávání : praktický vzdělávací kurz

Časová dotace: 6 vyučovacích hodin 
Cena kurzu: 1290 Kč (studenti 1140 Kč), 1090 Kč organizace od 5 osob  
Cílová skupina: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách - sociální péče, neformální pečovatelé, veřejnost

Formální výstupy kurzu: učební materiály a pracovní listy, osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu 
Počet účastníků: max. 10 (jeden lektor), max. 20 (dva lektoři)

Lektor:  Mgr. Lenka Vlčková, Mgr. Michaela Paterová

PŘIHLÁŠENÍ