Kinestetická mobilizace podle 
Viv-Arte®KINÄSTHETIK-PLUS - Efektivní podpora zdraví, modul 3-4

Navazující kurz modul 3-4 je rozložený do 3 dnů, zahrnuje teoretickou a praktickou část v celkovém počtu 24 hodin. Kurz má akreditaci MPSV ČR pod č. A2023/1440-SP/PC/PP/VP 
V termínu 18.-20. dubna 2024 se uskutečnil základní modul 1, 2. Předpokladem pro přihlášení na modul 3-4, je absolvování modulu 1-2.


V Modulu 3 si účastníci kurzu rozšíří teoretické a praktické znalosti kinestetické podpory pohybu. Kinestetická mobilizace popisuje všechny pohybové aktivity, které jsou zapotřebí k účinné pomoci klientům, aby byl proces jejich uzdravení navzdory pohybovým omezením ze zdravotních důvodů nebo následkem poranění rychle a účinně uskutečněn. V Modulu 3 se účastníci naučí využívat znalostí kinestetické mobilizace při všech běžných denních aktivitách za účelem upevnění zdraví a zlepšení míry soběstačnosti pacienta/klienta. V Modulu 4 si účastníci kurzu rozšíří teoretické a praktické znalosti kinestetické podpory pohybu. V Modulu 4 se účastníci naučí propojeně myslet a jednat na třech úrovních učebního modelu Viv-Arte®. Naučí se společně a částečně aktivními a aktivními klienty rozvíjet pohybové možnosti, trénovat základní polohy a optimalizovat pohybovou koordinaci. 

Co se v kurzu naučíte:
Modul 3: Podpora zdraví 
Mobilizace ve třech fázích:
Zhodnocení všech podmiňujících faktorů pro pohybové funkce aktivní, 
částečně aktivní a pasivní nácvik vedení pohybu.
Podpora pohybu při všech každodenních aktivitách. 
Rozeznání rozložení váhy v jednotlivých pozicích
Kontinuální zatížení a odlehčení mezi trupem a končetinami 
jako základ všech každodenních aktivit. 
Změna svalového tonu při použití různého polohovacího materiálu
Efektivní zvolení a použití polohovacího materiálu
Strukturovaná spolupráce s druhou pomáhající osobou

 Modul 4: Efektivní podpora zdraví
Mobilizace ve třech fázích 
Plánování a zdůvodnění opatření k pohybové podpoře integrované do denní péče.
Řízení učebních procesů s klienty k podpoře pohybu.
Optimalizace pohybové koordinace. Interakce
Formy interakce
Význam různých smyslových systémů a vlastního pohybového vnímání pro učební proces s klienty Lidský pohyb
Pohyb stabilita& transport
Integrace rovnováhy a pružnosti • Koordinace – od hrubé koordinace k variabilní

Typ vzdělávání: praktický vzdělávací kurz
Časová dotace kurzu:24 vyučovacích hodin
Cena ku rzu:4 990 Kč
Cílová skupina: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách - sociální péče, neformální pečovatelé, veřejnost

Formální výstupy kurzu: učební podklady a certifikát s mezinárodní platností z německé pohybové školy Viv-Arte KINÄSTHETIK-PLUS
Počet účastníků: 12-16

Cílem kurzu je především seznámit účastníky s možnostmi  zefektivnění manipulace s nemocným s ohledem jak na klienta, tak na pečující osobu.  Při péči o klienty  pomáhá kinestetika pečujícímu vykonávat pohyb společně s klientem za co nejmenšího užití síly. Manipulace s klientem probíhá šetrně za minimalizace bolesti. Chrání pečující před přetížením.

Lektor: fyzioterapeutka Mgr. Hana Nedělková - jediný certifikovaný lektor kinestetické mobilizace Viv-Arte® KINÄSTHETIK-PLUS v ČR.
PŘIHLÁŠENÍ