Základy aktivizace seniorů s využitím hudby, drama a příběhu

Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. 2022/0650-SP/PC/SP/VP/PP

Termín kurzu: 26. 10. 2023 8.30-15

Naše budoucnost se rodí z minulosti.
Rekapitulace prožitého, vytvořených a předaných hodnot je pro seniory podstatnou částí jejich duševního života
. Je důležitá z hlediska kladného sebehodnocení, jak ve vztahu k sobě samému, tak ve vztahu k okolí. 

Tématem kurzu jsou metody reminiscence rozšířené o prvky muzikoterapie a dramaterapie. Vyprávění příběhu ve spojení s hudbou a dramatickou výchovou
je velmi účinným prostředkem pro aktivizaci seniorů.
Činnosti jsou sestaveny vždy s důrazem na jejich praktické využití jak v cílené aktivizaci klienta, tak na začlenění do běžných životních situací. Aktivity jsou předkládány také jako inspirace pro osobním rozvoj účastníků. Zážitková forma předávání informací a dovedností, individuální přístup k účastníkům.

Program kurzu:
Zvuk a hudba
Pohyb a tanec
Dramaterapie
Poselství příběhuTyp vzdělávání : praktický vzdělávací kurz
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin
Cena: 1 240 Kč (studenti 1 090 Kč), 1 040 Kč organizace od 5 osob

Cílová skupina: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách - sociální péče, neformální pečovatelé, pracovníci ve zdravotnictví, veřejnost
Formální výstupy kurzu: učební materiály a pracovní listy, osvědčení o absolvování kurzu
Cílem kurzů je osvojení technik vyprávění příběhu ve spojení s hudbou a dramatickou výchovou  jako účinného prostředku aktivizace seniorů.

Lektor: Mgr. Karolína Kolářová

Karolína Kolářová si své vzdělání pedagoga na PdF MU, včetně zahraniční stáže se studiuem psychomotoriky) rozšířila o obor Etická výchova (CMTF UPOL). Jako pedagog i jako lektor se dlouhodobě aktivně zabývá praktickým využití prvků muzikoterapie, dramaterapie a storytellingu při aktivizaci seniorů a jejich vztahu k sobě, ke společnosti, k etickým a estetickým hodnotám. 

 Kontakt: Tel.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 736 512 299

PŘIHLÁŠENÍ