Centrum sociálního a zdravotnického vzdělávání působí při Církevní střední zdravotnické škole s.r.o. 
Naším cílem je poskytovat vzdělávání v oblastech sociálních služeb, zdravotnictví a neformální péče.Kvalita nabízených kurzů a dalších vzdělávacích akcí je postavena na:
• dlouholeté tradici naší školy (byla založena v roce 1936);
• zkušených lektorech s rozsáhlými teoretickými znalostmi
a praktickými zkušenostmi v daných oborech zdravotnictví a ošetřovatelství;
• moderně vybavených odborných učebnách a učebních pomůckách;
• jasně formulovaném obsahu kurzů s přesným zacílením
na potřeby účastníků a využití znalostí v praxi.

Naše aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání:
• zdravotnických pracovníků;
• ošetřovatelů;
• sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách;
• osob pečujících o osobu blízkou;
• ale také širokou veřejnost.