Zvýšení odborných znalostí a kompetencí v oblasti norských aktivizačních technik Seniordans a Sittedans

Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014-2021,
jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko
ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru
a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.