Metodika Tanec vsedě na motivy českých lidových písní - návaznost na předchozí projekt a aplikace znalostní základny Sittedans

Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014-2021,
jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko
ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru
a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.

Za obsah všech výstupních materiálů ručí výhradně vydavatel, tedy Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. 
Dům zahraniční spolupráce a Kancelář finančních mechanismů neodpovídají za žádné případné užití dotčených informací.


KONTAKT

CENTRUM SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
při Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
Grohova 14/16, 602 00 BRNO
tel: +420 541 210 705
e-mail: kasan@grohova.cz
IČO: 27 681 866


POVINNÉ INFORMACE

Obchodní podmínky

Informace o zpracování osobních údajů

Prohlášení o přístupnosti webu

Upozornění o souborech cookies