Základy první psychické pomoci
Kurz je akreditován MPSV pod č. A2019/184-SP/PC/VP.
Otevřeno přihlašování na jaro 2020 - nejbližší termín 1. 4. 2020