Vybrané relaxační techniky jako prevence syndromu vyhoření
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2018/0784-SP/PC/VP.
Nově otevřený termín kurzu - středa 4. 3. 2020