Sebekoučink jako prevence syndromu vyhoření
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2019/0860SP/PC/PP/VP.
NOVINKA v termínu středa 27. 11. 2019