Zásady přístupu a respektu k intimitě v praxi sociálních služeb a neformální péči
- úvod do problematiky
Akreditace MPSV číslo 2019/0420-PC/SP/PP

Pal12 Pal2 Pal6 Pal10