Základy první pomoci v praxi sociálních služeb a neformální péči
- simulační nácvik úkonů v situacích ohrožení života

Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. 2018/0819-SP/PC/PP

IMG 20160616 134405 Kurz první pomoci "Čas pro život"