Základy poskytování podpory pečujícim a pozůstalým
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č.2016/0243-PC/SP/PP