Základní principy praktické paliativní péče a doprovázení umírajícího - úvod do problematiky
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2017/0730-SP/PC.
Další termín plánujeme na duben 2020.

Kurz Praktická paliativní péče a doprovázení umírajícího Kurz Praktická paliativní péče a doprovázení umírajícího