KURZY AKREDITOVANÉ MPSV

srdce1  

Zdravotní cvičení seniorů - zásady a možnosti, ukázková lekce
Nově akreditováno MPSV ČR pod č. A2019/1125-SP/PC/PP

 • Principy, zásady a omezení zdravotního cvičení seniorů
 • Cvičení jednotlivých částí těla, relaxace - praktická část
 • Kompletní ukázková lekce - praktická část
 • časová dotace - 6 vyuč. hodin
     
tanec1  

Aktivizace klienta formou rytmického pohybu a skupinových tanců
Nově akreditováno MPSV ČR pod č. A2019/1127-SP/PC/PP

 • Principy, zásady a omezení zdravotního cvičení seniorů
 • Cvičení jednotlivých částí těla, relaxace - praktická část
 • Kompletní ukázková lekce - praktická část
 • časová dotace - 6 vyuč. hodin
     
Pal6  

Zásady přístupu a respektu k intimitě v praxi sociálních služeb a neformální péči
Nově akreditováno MPSV ČR pod č. A2019/0420-SP/PC/PP

 • intimita tělesná, psychická, spirituální rozdíly ve vnímání intimity u ženy a u muže, bariéry
 • uplatnění zásad vzájemného respektu - odstraňování bariér, ochrana intimity osoby pečující
 • pracovníci v sociálních službách, pracovníci ve zdravotnictví, neformální pečovatelé i veřejnost
 • časová dotace - 6 vyuč. hodin
     
 

Mindfulness - žít tady a teď (emoce pod kontrolou)
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2018/0767-SP/PC/VC

 • Principy a význam techniky, Midfulness dechu
 • Vybrané mindfulness techniky pro každodenní praxi
 • pracovníci v sociálních službách, pracovníci ve zdravotnictví, neformální pečovatelé i veřejnost
 • časová dotace - 8 vyuč. hodin
     
HDS  

Vybrané relaxační techniky jako prevence syndromu vyhoření
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2018/0784-SP/PC/VP

 • 3 dechová cvičení, RJacobsonova progresivní relaxace
 • Rybí relaxace, Uzemnění, 5P, Dandyho hmat, a další ...
 • pracovníci v sociálních službách, pracovníci ve zdravotnictví, neformální pečovatelé i veřejnost
 • časová dotace - 8 vyuč. hodin
     
PP figurina  

Základy první pomoci v praxi sociálních služeb a neformální péči
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. 2018/0819-SP/PC/PP

 • jednotný postup při poskytování první pomoci - koordinace záchranných akcí
 • diagnostika závažných stavů
 • zvládání život zachraňujících úkonů
 • pracovníci v sociálních službách, pracovníci ve zdravotnictví, neformální pečovatelé i veřejnost
 • časová dotace - 6 vyuč. hodin
     
  Základy aktivizace seniorů s využitím hudby, drama a příběhu
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. 2017/0037-PC/SP/VP/PP
 • metody reminiscence rozšířené o prvky muzikoterapie a dramaterapie
 • cílená aktivizaci klienta i začlenění činností do běžných životních situací
 • pro pracovníky v sociálních službách, pracovníky ve zdravotnictví, neformální pečovatele i veřejnost
 • časová dotace - 8 vyuč. hodin
     
  Základní metody tréninku paměti a psychomotoriky v aktivizaci klienta
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. 2017/0036-PC/SP/VP/PP
 • paměťové strategie asociace a vizualizace, techniky na zlepšení koncentrace, akrostikum, metoda LOCI a další ...
 • propojení levé a pravé hemisféry, pohybové schopnosti, prostorová orientace, jemná motorika, koordinace ...
 • pro pracovníky v sociálních službách, pracovníky ve zdravotnictví, neformální pečovatele i veřejnost
 • časová dotace - 8 vyuč. hodin
     
Lektorka kurzu Základní principy kinestetické mobilizace v péči o klienta   Základní principy kinestetické mobilizace v péči o klienta
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2017/0153-SP/PC.
 • manipulace s nemocným na principech kinestetické mobilizace - s ohledem na klienta i na ošetřující osobu
 • techniky k uvolnění svalových skupin – autoterapie a další.
 • pro pracovníky v sociálních službách, pracovníky ve zdravotnictví, neformální pečovatele i veřejnost
 • časová dotace - 5 vyuč. hodin
     
Lektorka kurzu Praktická paliativní péče a doprovázení umírajícího   Základní principy praktické paliativní péče a doprovázení umírajícího - úvod do problematiky
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2017/0730-SP/PC.
 • základní principy a specifika paliativní péče, praktický nácvik při hygieně a hydrataci
 • nácvik prvků bazálně stimulační péče, souvislost mezi postupy péče a psychikou klienta (důvěra, komunikace)
 • pro pracovníky v sociálních službách, pracovníky ve zdravotnictví, neformální pečovatele i veřejnost
 • časová dotace - 6 vyuč. hodin
     
  Stáří na vlastní kůži - přístup k péči o seniory založený na vlastním prožitku
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2017/0432-SP/PC
 • fyzická omezení ve stáří - typy, popis, příčiny a důsledky, simulace omezení zraku, sluchu a pohybu
 • zásady a principy péče o klienta s ohledem na jeho fyzická omezení a zdravotní komplikace - praktický nácvik
 • pro pracovníky v sociálních službách, pracovníky ve zdravotnictví, neformální pečovatele i veřejnost
 • časová dotace - 5 vyuč. hodin


KONTAKT

CENTRUM SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
při Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
Grohova 14/16, 602 00 BRNO
tel: +420 736 512 299
e-mail: vzdelavani@grohova.eu
IČO: 27 681 866


POVINNÉ INFORMACE

Obchodní podmínky

Informace o zpracování osobních údajů

Prohlášení o přístupnosti webu

Upozornění o souborech cookies