KURZY AKREDITOVANÉ MPSV

Základní principy praktické péče s prevencí imobilizačního syndromu u klienta
MPSV ČR pod č. A2020/0846-SP/PC/PP

 • Vysvětlení pojmu, příčiny IS
 • Dopady IS na dýchací, kardiovaskulární, trávicí a vylučovací systém, prevence
 • Dopady IS na kožní systém a pohybový aparát, polohování, vertikalizace, další aktivace klienta
 • časová dotace - 6 vyuč. hodin

Základní principy praktické péče o klienta s demencí
MPSV ČR pod č. A2020/1022-SP/PC/PP

 • Vysvětlení pojmu, klasifikace, průběh nemoci včetně nejčastějších komplikací
 • Zajištění bezpečí klienta, hygienické péče a denního režimu
 • Možnosti a omezení domácí a ústavní péče shrnutí základních principů
 • časová dotace - 6 vyuč. hodin

Zdravotní cvičení seniorů - zásady a možnosti, ukázková lekce
MPSV ČR pod č. A2019/1125-SP/PC/PP

 • Principy, zásady a omezení zdravotního cvičení seniorů
 • Cvičení jednotlivých částí těla, relaxace - praktická část
 • Kompletní ukázková lekce - praktická část
 • časová dotace - 6 vyuč. hodin

Aktivizace klienta formou rytmického pohybu a skupinových tanců
MPSV ČR pod č. A2019/1127-SP/PC/PP

 • Principy, zásady a omezení zdravotního cvičení seniorů
 • Cvičení jednotlivých částí těla, relaxace - praktická část
 • Kompletní ukázková lekce - praktická část
 • časová dotace - 6 vyuč. hodin

Zásady přístupu a respektu k intimitě v praxi sociálních služeb a neformální péči
MPSV ČR pod č. A2019/0420-SP/PC/PP

 • intimita tělesná, psychická, spirituální rozdíly ve vnímání intimity u ženy a u muže, bariéry
 • uplatnění zásad vzájemného respektu - odstraňování bariér, ochrana intimity osoby pečující
 • pracovníci v sociálních službách, pracovníci ve zdravotnictví, neformální pečovatelé i veřejnost
 • časová dotace - 6 vyuč. hodin

Mindfulness - žít tady a teď (emoce pod kontrolou)
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2018/0767-SP/PC/VC

 • Principy a význam techniky, Midfulness dechu
 • Vybrané mindfulness techniky pro každodenní praxi
 • pracovníci v sociálních službách, pracovníci ve zdravotnictví, neformální pečovatelé i veřejnost
 • časová dotace - 8 vyuč. hodin

Zvládání vlastních emocí při práci v pomáhajících profesích s pomocí všímavosti
NOVĚ AKREDITOVÁNO Kurz je akreditován MPSV pod č. A2022/0115-SP/PC/PP/VP

 • Základní emoce a jejich funkce
 • Emočná inteligence
 • Všímavost, focusing - využití při zvládání vlastních emocí
 • Praktické tipy na zvládání emocí

Vybrané relaxační techniky jako prevence syndromu vyhoření
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2018/0784-SP/PC/VP

 • 3 dechová cvičení, RJacobsonova progresivní relaxace
 • Rybí relaxace, Uzemnění, 5P, Dandyho hmat, a další ...
 • pracovníci v sociálních službách, pracovníci ve zdravotnictví, neformální pečovatelé i veřejnost
 • časová dotace - 8 vyuč. hodin

Základy první psychické pomoci
Kurz je akreditován MPSV pod č. A2019/184-SP/PC/VP

 • Krize a životní zátěžové situace
 • První psychická pomoc
 • Nácvik dvou modelových situací se zaměřením dle potřeb účastníků kurzu s jejich následným rozborem, vysvětlením a diskuzí
 • Proces vedení rozhovoru s člověkem v obtížné životní situaci, upozornění na nevhodně pokládané otázky, stanovování osobní hranice
 • Bezpečnost a psychohygiena (dechová technika, relaxační technika 5P)

Sebekoučink jako prevence syndromu vyhoření
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2019/0860SP/PC/PP/VP

 • Prevence syndromu vyhoření
 • Techniky sebeuvědomění a sebereflexe
 • Snižování stresu pomocí NLP technik
 • Ujasnění si životních hodnot, volba mezi dvěma variantami řešení
 • Jak lépe hospodařit s časem

Základy první pomoci v praxi sociálních služeb a neformální péči
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. 2018/0819-SP/PC/PP

 • jednotný postup při poskytování první pomoci - koordinace záchranných akcí
 • diagnostika závažných stavů
 • zvládání život zachraňujících úkonů
 • pracovníci v sociálních službách, pracovníci ve zdravotnictví, neformální pečovatelé i veřejnost
 • časová dotace - 6 vyuč. hodin
Základní principy kinestetické mobilizace v péči o klienta
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2017/0153-SP/PC.
 • manipulace s nemocným na principech kinestetické mobilizace - s ohledem na klienta i na ošetřující osobu
 • techniky k uvolnění svalových skupin – autoterapie a další.
 • pro pracovníky v sociálních službách, pracovníky ve zdravotnictví, neformální pečovatele i veřejnost
 • časová dotace - 5 vyuč. hodin
Základní principy praktické paliativní péče a doprovázení umírajícího - úvod do problematiky
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. A2017/0730-SP/PC.
 • základní principy a specifika paliativní péče, praktický nácvik při hygieně a hydrataci
 • nácvik prvků bazálně stimulační péče, souvislost mezi postupy péče a psychikou klienta (důvěra, komunikace)
 • pro pracovníky v sociálních službách, pracovníky ve zdravotnictví, neformální pečovatele i veřejnost
 • časová dotace - 6 vyuč. hodin
 


KONTAKT

CENTRUM SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
při Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
Grohova 14/16, 602 00 BRNO
tel: +420 541 210 705, +420 736 512 299
e-mail: vzdelavani@grohova.eu                                                                                      IČO: 
27 681 866


POVINNÉ INFORMACE

Obchodní podmínky

Informace o zpracování osobních údajů

Prohlášení o přístupnosti webu

Upozornění o souborech cookies