Metody tréninku paměti, psychomotorika
Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č.j.: MSMT- 32719/2016-2-852

Mozek je jako sval, čím více tréninku, tím lepší kondice.

Trénink paměti ve spojení s pchychomotorickými aktivitami je nedílnou součástí rozvoje kognitivních funkcí mozku, jako je paměť, pozornost, koncentrace, řečové funkce, rychlost myšlení a porozumění informacím.
Metody trénování paměti a psychomotiriky Metody trénování paměti a psychomotiriky Metody trénování paměti a psychomotiriky