KURZY AKREDITOVANÉ MŠMT

  Hudba - drama - storytelling
Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č.j.: MSMT- 32719/2016-2-852
  • aktivity využívajícími prvky muzikofiletiky, dramafiletiky a storytellingu
  • principy harmonického rozvoje osobnosti ve vztahu k sobě, ke společnosti, k etickým a estetickým hodnotám
  • pro učitele MŠ, 1. i 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogy volného času, vychovatele školských zařízení, asistenty pedagoga, speciální pedagogy
  • časová dotace - 8 vyuč. hodin
     
w11   Metody tréninku paměti, psychomotorika
Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č.j.: MSMT- 32719/2016-2-852
  • paměťové strategie asociace a vizualizace, techniky na zlepšení koncentrace, akrostikum, metoda LOCI a další ...
  • propojení levé a pravé hemisféry, pohybové schopnosti, prostorová orientace, jemná motorika, koordinace ...
  • pro učitele MŠ, 1. i 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogy volného času, vychovatele školských zařízení, asistenty pedagoga, speciální pedagogy
  • časová dotace - 8 vyuč. hodin