Škola zdravého pohybu -  využití aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře