Vztahy mezi sourozenci (nabízíme rovněž hlídání dětí v době kurzu)

Vztahy mezi sourozenci

Cílem tohoto semináře je provést rodiče tématem sourozeneckých vztahů a umožnit jim pochopit specifičnost různých pozic dítěte v rodině (prvorozený, druhorozený, benjamínek, jedináček atd.). O sourozenecké pozici uvažujeme v kontextu dalších významných faktorů, které ji ovlivňují, s důrazem na vyhýbání se nálepkování a zjednodušování, jež v souvislosti s označením pozice dítěte v rodině hrozí. V semináři je věnován prostor nácviku strategií a technik, které umožňují k jednotlivým dětem přistupovat s respektem k jejich individuálním potřebám.

Typ vzdělávání : praktický vzdělávací kurz

Cílová skupina: rodiče, rodinní příslušníci dětí, vychovatelé, pečovatelé, pedagogové, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a ve zdravotnictví, studenti zdravotnických a sociálních oborů
Časová dotace kurzu: 6 vyučovacích hodin
Výstupy kurzu: výukové materiály a osvědčení o absolvování kurzu
Cena: 750 Kč (oba rodiče 1 000 Kč), 100 Kč za hlídání jednoho dítěte

Program kurzu:

  • pozice dítěte v rodině
  • jak se vyhývat nálepkování
  • nácvik strategií a technik 
  • jak přisupovat k dítětí s respektem k jeho individuálním potřebám


Lektor: Ing. Mgr. Eliška Vondráčková

VondrackovaE

Vystudovala sociální práci na Masarykově univerzitě. Své znalosti systematicky rozvíjí dalším vzděláváním v oblastech psychologie, poradenství, krizové intervence a supervize v pomáhajících profesích.
Jako vedoucí domova pokojného stáří a domova se zvláštním režimem prakticky uplatňuje znalosti legislativy a řízení v sociálních službách a především se snaží o prosazení takového přístupu ke klientům, který respektuje jejich důstojnost.
Jako certifikovaný kouč poskytuje také individuální koučink s mottem:"Chci-li dojít k cíli, musím vědět, kam jdu a kde se nacházím."


KONTAKT

CENTRUM SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
při Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
Grohova 14/16, 602 00 BRNO
tel: +420 541 210 705, +420 736 512 299
e-mail: vzdelavani@grohova.eu                                                                                      IČO: 
27 681 866


POVINNÉ INFORMACE

Obchodní podmínky

Informace o zpracování osobních údajů

Prohlášení o přístupnosti webu

Upozornění o souborech cookies