AKREDITACE MPSV

AKREDITACE MŠMT JAK NA BOLEST

DALŠÍ SEMINÁŘE

 Termíny
 (ke stažení)
 Název akce 
 (Katalog kurzů ke stažení)   Která témata Vám v nabídce chybí?
  2. 10. 2019
(ST 14:00 - 19:00)
 KINESIOTAPING - INTENZIVNÍ KURZ (šíje, záda, velké klouby)
  5. 10. 2019
(SO 9:00 - 14:00)
 KINESIOTAPING - INTENZIVNÍ KURZ (šíje, záda, velké klouby)
  15. 10. 2019
(ÚT 14:00 - 18:00)
 Základní principy kinestetické mobilizace v péči o klienta 
 (akreditace MPSV č. A2017/0153-SP/PC) - OBSAZENO
  21. 10. 2019
(PO 13:00 - 18:00)
 Základní principy praktické paliativní péče a doprovázení umírajícího - úvod do problematiky
 (akreditace MPSV č. A2017/0730-SP/PC) - OBSAZENO
  23. 10. 2019
(ST 8:30 - 15:30)
 Základy první psychické pomoci - NOVINKA
 (akreditace MPSV č. A2019/0184-SP/PC/VP)
  6. 11. 2019
(ST 9:00 - 16:00)
 Základy aktivizace seniorů s využitím hudby, drama a příběhu
 (akreditace MPSV č. 2017/0037-PC/SP/VP/PP)
  6. 11. 2019
(ST 14:00 - 18:00)
 AKTIVACE PÁNEVNÍHO DNA
  9. 11. 2019
(SO 9:00 - 13:00)
 AKTIVACE PÁNEVNÍHO DNA
  18. 11. 2019
(PO 13:00 - 18:00)

 Zásady přístupu a respektu k intimitě v praxi sociálních služeb a neformální péči - úvod
 do problematiky - NOVINKA
(akreditace MPSV č. A2019/0420-PC/SP/PP)
  20. 11. 2019
(ST 15:00 - 18:00)
 KINESIOTAPING - REFRESH
  27. 11. 2019
(ST 8:30 - 15:30)
 Sebekoučink jako prevence syndromu vyhoření - NOVINKA
 (akreditace MPSV č. A2019/0860SP/PC/PP/VP) – 900 Kč
  4. 12. 2019
(ST 14:00 - 18:00)
 Škola zdravého pohybu - využití aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře
  7. 12. 2019
(SO 9:00 - 13:00)
 Škola zdravého pohybu - využití aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře
  Na objednávku
 (8 vyuč. hodin)
 Vybrané relaxační techniky jako prevence syndromu vyhoření - NOVINKA
 (akreditace MPSV A2018/0784-SP/PC/VP)
  Na objednávku
 (6 vyuč. hodin)
 Základy první pomoci v praxi sociálních služeb a neformální péči - simulační nácvik
 úkonů v situacích ohrožení života
(akreditace MPSV ČR č. 2018/0819-SP/PC/PP)
  Dle zájmu
 (5 vyuč. hodin)
 Stáří na vlastní kůži, přístup k péči o seniory založený na vlastním prožitku
 
(akreditace MPSV č. A2017/0432-SP/PC)
 Dle zájmu
 (5 vyuč. hodin)
 Základy poskytování podpory pečujícím a pozůstalým - NOVINKA
 (akreditace MPSV č. 2016/0243-PC/SP/PP)
 NA OBJEDNÁVKU  Všechny nabízené kurzy - realizace dle domluvy se zadavatelem
 PŘIPRAVUJEME  Rytmické pohybové aktivity a skupinové tance
 Zásady a principy zdrav. cvičení, ukázková lekce