AKREDITACE MPSV

AKREDITACE MŠMT JAK NA BOLEST

DALŠÍ SEMINÁŘE

 Termíny
 (ke stažení)
 Název akce 
 (Katalog kurzů ke stažení)   Která témata Vám v nabídce chybí?
 
 25. 5. 2019
(SO 9:00 - 14:00)

 KINESIOTAPING - INTENZIVNÍ KURZ (šíje, záda, velké klouby)
POSLEDNÍ 3 VOLNÁ MÍSTA

 29. 5. 2019

(ST 14:00 - 19:00)

 KINESIOTAPING - INTENZIVNÍ KURZ (šíje, záda, velké klouby) - OBSAZENO
 
  5. 6. 2019
(ST 8:30 - 15:00)

 Vybrané relaxační techniky jako prevence syndromu vyhoření - NOVINKA

 (akreditace MPSV A2018/0784-SP/PC/VP)
 
  6. 6. 2019
(ČT 9:00 - 16:30)

 Základy poskytování podpory pečujícím a pozůstalým - NOVINKA

 (akreditace MPSV č. 2016/0243-PC/SP/PP)
 2. p o l o l e t í   2 0 1 9
 
 Podzim 2019
 
Základy první pomoci v praxi sociálních služeb a neformální péči - simulační nácvik
 úkonů v situacích ohrožení života
(akreditace MPSV ČR č. 2018/0819-SP/PC/PP)
 
 Podzim 2019

 Základní metody tréninku paměti a psychomotoriky v aktivizaci klienta
 (akreditace MPSV č. 2017/0036-PC/SP/VP/PP)

 Podzim 2019

 Základy aktivizace seniorů s využitím hudby, drama a příběhu
 (akreditace MPSV č. 2017/0037-PC/SP/VP/PP)
 
 Podzim 2019

 Škola zdravého pohybu - využití aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře
 
 Podzim 2019

 AKTIVACE PÁNEVNÍHO DNA
 
 Podzim 2019
 
 Základní principy praktické paliativní péče a doprovázení umírajícího - úvod do problematiky
 (akreditace MPSV č. A2017/0730-SP/PC)

 Podzim 2019
 
 Zásady přístupu a respektu k intimitě v praxi sociálních služeb a neformální péči - úvod
 do problematiky
- NOVINKA
(akreditace MPSV č. A2019/0420-PC/SP/PP)
 
 Dle zájmu
 (5 vyuč. hodin)

 Stáří na vlastní kůži, přístup k péči o seniory založený na vlastním prožitku
 
(akreditace MPSV č. A2017/0432-SP/PC)

 NA OBJEDNÁVKU

 nabízené kurzy - realizace dle domluvy se zadavatelem